Zachwyt nad miłością

  Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 13 maja. Tekst: J 21,15-19 Prośba: o łaskę zachwytu nad Bożą miłością i łaską wielkodusznej odpowiedzi. 1. Czy kochasz Mnie? Jezus zadaje potrójne pytanie o miłość. Piotr rozumie, że w ten sposób Jezus uzdrawia go na...

Jedność w prawdzie i miłości

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 12 maja Tekst: Dz 22, 30; 23, 6-11 oraz J 17, 20-26 Prośba: o Ducha Świętego, bez którego niemożliwa jest jedność. 1. Święty Paweł wykorzystuje różnicę między saduceuszami i faryzeuszami i doprowadza do rozłamu pośród Sanhedrynu....

Pożegnanie Pawła

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 11 maja Tekst: Dz 20, 28-38 Proś o umiejętność służenia ludziom, do których jesteś posłany. Paweł żegna się z członkami Kościoła w Efezie. Spędził z nimi 3 lata, a teraz rusza dalej, pchany przekonaniem o takiej woli Bożej dla...

Życie wieczne

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 10 maja Tekst: J 17, 1-11 Prośba o łaskę poznania i pokochania Chrystusa. Jezus mówi o życiu wiecznym, czym ono jest? otóż – „to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa...

Wieczna więź

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 9 maja, Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika Tekst: Rz 8, 31b-39 Prośba: o wiarę w obecność Boga przy mnie niezależnie od okoliczności Św. Paweł stawia bardzo ważne pytania w czytanym dziś fragmencie Listu do...

Droga ku Ojcu

Wprowadzenie do modlitwy na Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego, 8 maja Tekst: Dz 1, 1 – 11 oraz Łk 24, 46 – 53 Prośba: o bycie świadkiem Jezusa i łaskę wiernego kroczenia drogą ku Ojcu. 1. Te dwa dzisiejsze teksty mówią o odejściu Jezusa do Ojca, o Jego...