Winnica

Wprowadzenie do modlitwy na XXV Niedzielę zwykłą, 21 września Tekst: Mt 20, 1 – 16a Prośba: o bliskość z Jezusem i otwartość na Jego miłość. 1.   Królestwo niebieskie polega na tym, że Bóg współpracuje z człowiekiem. To nie człowiek coś tam “zdobywa”...

Wierność do końca

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 20 września Tekst: Łk 8, 4 – 15 Prośba: o wytrwałość i wierność Słowu Pana. 1.   Nie bój się jeszcze raz kontemplować sceny z ziarnem rzuconym w glebę. Tym ziarnem jest Słowo Pana. Uświadom sobie, że jesteś glebą, która tak...

Osobiste zaproszenie

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 19 września Prośba: o łaskę odnowienia zażyłości z Jezusem. Tekst: Łk 8,1-3 1. Jezus wędruje przez miasta i wsie. Naucza i głosi Dobrą Nowinę o Królestwie. Wejdź osobiście w tę Jezusową wędrówkę. Bądź przy Jezusie, który mówi w...

Mądrość Boża

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 18 września, św. Stanisława Kostki SJ Tekst: Łk 2, 41 – 52 Prośba: o dar prawdziwej mądrości. 1.   Zagubiony Jezus. Przyjrzyj się tej scenie i zobacz Jezusa, który zostaje w Jerozolimie. Odłącza się od dorosłych i zostaje...

Radujcie się dziełem Pana

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 17 września. Tekst: Ps 33 Prośba: O łaskę wychwalania Pana wszechświata. 1. Od pierwszych słów psalm mówi o radości z powodu działania Boga i jednocześnie zaprasza do wielbienia Pana za całe dzieło stwórcze. Na początku uświadom...

Wewnętrzna jedność

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 16 września Proś o łaskę bycia wiernym świadkiem Zmartwychwstałego Jezusa. Tekst: 1 Kor 12,12-14.27-31a Święty Paweł pisze do swoich braci o jedności, jaką stanowi Kościół w Jezusie Chrystusie. By pokazać jedność w różnorodności i...