Środa, 2 stycznia

J 1,19-28

Proś dziś Pana o otwartość i odwagę do świadczenia o Jezusie, jako Zbawicielu.

 

1. Jan Chrzciciel stwierdza w dzisiejszej Ewangelii, że nie jest ani Eliaszem, ani prorokiem, ani Mesjaszem, lecz głosem Boga. Jan odkrył swoje posłannictwo, swoje powołanie dzięki Duchowi Świętemu. Był wsłuchany w Boga i otwarty na działanie Jego Świętego Ducha.

Wtorek, 1 stycznia 2013, Bożej Rodzicielki

Łk 2, 16-21

Poproś dziś o serce zanurzone w miłości i rozważające sprawy Boże.

1.   Pasterze przybiegają do Betlejem. Najpierw dostrzegają Maryję i Józefa pochylonych nad dziecięciem. Zobaczyli żłób i całe to ubogie otoczenie, którym ta rodzina się znajduje. Potwierdziło się więc to, co mówili im aniołowie – przybysze z nieba. Teraz więc i oni zaczynają opowiadać o tym, co im aniołowie powiedzieli.