Sobota, 24 września

Łk 9, 43b-45

1. Kontekstem biblijnym Słowa, które dziś czytasz jest z jednej strony przemienienie Jezusa i wypędzenie złego ducha z młodego chłopca, a z drugiej – słowa o tym, kto naprawdę jest wielki w królestwie Bożym. Ludzie, którzy są świadkami cudu uzdrowienia epileptyka są zdziwieni. Może nie do końca wiedzą, jak zareagować, co powiedzieć w tej sytuacji…

Piątek, 23 września

Ag 1, 15b – 2,9

1.    Być może w miarę upływu czasu zdarza Ci się myśleć, że zamiast widzieć w sobie wzrost, widzisz coraz większe trudności i coraz bardziej doświadczasz nieporadności w odniesieniu do siebie i innych. Czas i rzeczywistość odzierają nas z ideałów. A może raczej to ideały, wyobrażenia o doskonałości są odzierane z pięknych szat,

Czwartek, 22 września

Ag 1,1-8

1. W drugim roku [rządów] króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesiąca Pan skierował te słowa… Bóg kieruje swoje słowo w konkretnym czasie i do konkretnych ludzi. Popatrz na to, jakie jest Twoje “teraz”, co je stanowi. Jakie wydarzenia zaprzątają Twoje serce, myśli, pragnienia. W to wszystko wchodzi Bóg ze swoim Słowem, przychodzi Bóg, który jest Słowem.

Środa, 21 września, św. Mateusza

Mt 9, 9-13

1. Ciekawe jest to powołanie Mateusza. Jezus wychodzi z miasta, jest więc cały skierowany ku drodze, ku temu dokąd zdąża. Lecz spotyka celnika zbierającego podatki i… tak po prostu mówi mu: “Pójdź za mną”. Co przez ten moment wydarzyło się w sercu Mateusza? Jakie myśli i uczucia się przetoczyły przez niego?

Wtorek, 20 września

Łk 8,19-21

Czy czujesz się bratem (lub siostrą) Syna Bożego? W dzisiejszym tekście Jezus nazywa ludzi posłusznych Ojcu swoimi najbliższymi. Zatem słuchanie i wypełnianie słów Boga nie czyni człowieka sługą, ale Jego rodziną. “Matka i bracia”, to osoby, które mają siebie na co dzień, dzielą ze sobą powszednie wydarzenia, emocje, przeżycia. Kimś takim Bóg chce być dla Ciebie.

Poniedziałek, 19 września

Łk 8, 16-18

1. Człowiek jest spójny wtedy, kiedy żyje tym, co głosi. Nasze chrześcijaństwo będzie tylko wtedy autentyczne, kiedy ludzie, patrząc na nas, powiedzą: “jak oni się miłują” (tak w starożytności poganie mówili patrząc na życie chrześcijan). Czy tak rzeczywiście jest? Nie patrz na to, co widzisz w dzisiejszym społeczeństwie – popatrz na swoje życie.