Tak Bóg umiłował świat

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 14 kwietnia. Tekst: J 3,16-21 Prośba: o zdolność przyjęcia Bożej Miłości. Bóg umiłował świat. Dzisiejsza Ewangelia pojawia się kilka razy w ciągu roku. Dodatkowo słyszę i sama cytuję podczas różnych akcji ewangelizacyjnych....

Narodzony z Ducha

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 13 kwietnia 2021 Tekst: J 3, 7b-15 Prośba: o otwartość na Ducha tam gdzie teraz jestem Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus tłumaczy Nikodemowi co oznacza powtórne narodzenie. Ten, kto chce iść świadomie za Jezusem, musi narodzić się...

Zrodzeni na nowo

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 12 kwietnia 2021 Tekst: J 3, 1-8 Prośba: o łaskę przyjęcia od Boga daru nowego życia Myśli pomocne w rozważaniu: Nikodem przychodzi do Jezusa pod osłoną nocy. Jakby jeszcze nie do końca miał odwagę przyznać się, że spotyka się...

Wpatrzony w Ojca – kochaj

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 27 lutego Tekst: Mt 5, 43-48 Prośba: o łaskę życia w doskonałości Ojca, który jest w niebie. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus wzywa dzisiaj do doskonałości na wzór Ojca, który jest w niebie. Usiądź koło Niego i posłuchaj tych...

Mały krok

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 26 lutego 2021 Tekst: Mt 5, 20-26 Prośba: o patrzenie na siebie oczami Pana Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii, że nasza sprawiedliwość ma być większa niż tych, którzy doskonale znają prawo – zakazy,...

Prosić o Łaskę

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 25 lutego Tekst: Mt 7, 7-12 Prośba: o przyjmowanie łaski i Tego, który łaskę daje. Myśli pomocne w rozważaniu: Bądź blisko Jezusa. Słuchaj Jego słów, które wypowiada do swoich uczniów, a więc także do Ciebie. Posłuchaj, jak...