Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 1 października 2022 r. 

Tekst: Łk 10, 17-24

Prośba: o prostotę serca

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: «Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają». Uczniowie wracają ze swojej misji pełni radości, poruszeni tym, co czynili w imię Jezusa. A czy ja z radością świadczę o Bogu? Czy wykorzystuję talenty, którymi mnie Bóg obdarza, by głosić Jego chwałę?
  • Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Jezus wskazuje swoim uczniom co jest prawdziwym szczęściem. Można się cieszyć z sukcesów apostolskich, skupiać się na tym, poświęcać temu wszystkie siły, ale najważniejsza w tym wszystkimi jest moja relacja z Bogiem – On zna mnie po imieniu, zapisał moje imię w niebie. Czy rzeczywiście to, że jestem dla Boga ważny i przez Niego kochany, jest dla mnie podstawą do wszelkiego działania? Jak wygląda moja osobista relacja z Nim? A może tak bardzo staram się nawracać wszystkich dookoła, że brakuje mi czasu i sił na spotkanie z Nim sam na Sam?
  • Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Bóg ma szczególne upodobanie do ludzi, których serca są pełne prostoty. Nie chodzi tu o to by nie być mądrym i roztropnym. Ale czasem ta nasza mądrość i roztropność sprawia, że w naszym sercu brakuje przestrzeni na zaufanie Bogu, otwartości na Jego światło – próbujemy się opierać na tym co wiemy, co znamy… A jaka jest moja otwartość na Jego działanie? Czy jest we mnie zaufanie? Czy pozwalam Mu działać, tak, jak On sam chce? 
  • Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Jezus objawia Ojca, tym, którym chce. Wiara jest łaską, darem od Boga – w żaden sposób nie możemy na nią zapracować, zasłużyć. Naszym zadaniem jest tylko otworzyć serce i ją przyjąć. Czy jesteś wdzięczny za dar wiary? 

 

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.