Kochani Przyjaciele Internetowego Domu Rekolekcyjnego!

Naszą misją od początku istnienia jest pomóc i ułatwić spotkanie ze Słowem wszystkim, którzy pragną. W tym trudnym czasie pandemii i obostrzeń szczególnie potrzebujemy bliskości Słowa, które niesie Życie. To Życie właśnie objawiło się – stało się Ciałem. Życie wieczne przychodzi w małym Dziecku – Zbawicielu świata, Jezusie Chrystusie.

Na czas świętowania przyjścia Syna Bożego w Ciele życzymy Wam:

  • zaufania Bogu, który przychodzi na świat, by nas przekonać o jednym: „Jesteś kochany – nie bój się miłości”,
  • wdzięczności – ona jest owocem faktu bycia kochanym i bezwarunkowo przyjętym przez Boga,
  • dziecięctwa Bożego – stawania się podobnym do Jezusa, poddania się Jego łagodnemu prowadzeniu nas.

Wszystkiego, co najlepsze! Błogosławionego Roku 2021!

ekipa e-DR:

Anna, Maja, Maria, Magdalena oraz o. Grzegorz