Lament

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 30 czerwca. Tekst: Lm 2, 2. 10-14. 18-19; Mt 8, 5-17 Prośba: o łaskę wylania serca przed Panem. 1. Wylewaj swe serce jak wodę przed obliczem Pana. Mogę sobie tłumaczyć, że cokolwiek mi się w życiu przydarza, jest dla mnie najlepsze,...

Decyzja

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 23 czerwca. Tekst: Mt 6, 24-34 Prośba: o serce niepodzielnie oddane Bogu. Nikt nie może dwom panom służyć. Dzisiejsza Ewangelia zaczyna się mocnym stwierdzeniem Jezusa, które domaga się określenia, opowiedzenia – komu chcę...

W drodze do wolności

Wprowadzenie do medytacji na sobotę, 16 czerwca. Tekst: 1 Krl 19, 19-21 Prośba: o pełnię wolności. Dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Bóg posyła Eliasza, aby przekazał Elizeuszowi swoją prorocką misję. Zastaje go zajętym pracą. Zaprzęg dwunastu par...

Wrócić do Jerozolimy

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, 9 czerwca. Tekst: Łk 2, 41-51 Prośba: o łaskę odnalezienia Jezusa w sobie. Jerozolima. Wydarzenia dzisiejszej Ewangelii dokonują się w Jerozolimie, której nazwę można...

Szukam, pragnę, tęsknię

Wprowadzenie do medytacji na sobotę, 2 czerwca. Tekst: Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. Prośba: o łaskę uświadomienia swoich najgłębszych tęsknot i pragnień. Szukam, pragnę, tęsknię… Takimi słowami zwraca się psalmista do Boga w poczuciu opuszczenia, osamotnienia. Dochodzi do...