Wielki Poniedziałek, 25 marca

Ps 27 Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Pan obroną mojego życia: przed kim mam się trwożyć? (…) Albowiem On przechowa mnie w swym namiocie w dniu nieszczęścia, ukryje mnie w głębi swego przybytku, wydźwignie mnie na skałę. (…) Usłysz,...

Duch Ożywiciel

Ez 37,1-14 1. Scena opisana w dzisiejszym fragmencie jest bardzo plastyczna. Zachęcam do tego, abyś wyobraził sobie tę Ezechielową wizję. Zobacz piękne zielone wzgórza i eksplozję życia, a na dnie doliny wyschłe kości i śmierć. Przejdź razem z prorokiem przez dolinę....

Dar mądrości

1 Kor 2,1-16 1. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. Dzisiaj pochylimy się nad darem mądrości. Na kartach Pisma Świętego nazywany jest darem więcej wartym niż najdrogocenniejsze perły (por. Prz...

Dar umiejętności (wiedzy)

1 J 2,3-29 1. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Dar umiejętności, dosłownie wiedzy, uzdalnia nas do głębokiej wiary w Boga i nowego rozumienia prawd objawionych. Pomaga nam poznać Boga i Jego wolę. Ale nie chodzi tu o wiedzę...

Oczekiwania człowieka i hojność Boga

Dz 10, 24-48 1. Korneliusz oczekiwał [Piotra], zwoławszy swych krewnych i najbliższych przyjaciół. Na początku modlitwy wyobraź sobie dzisiejszą scenę. Popatrz na to, co robi setnik Korneliusz. Zobacz jak przygotowuje się do spotkania z Piotrem. Z jego postawy widać,...