Daje siłę zmęczonemu

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 13 grudnia Tekst: Iz 40, 25-31 oraz Mt 11, 28-30 Prośba: o przyjęcie Bożej słodyczy i lekkości. Myśli pomocne w rozważaniu: «Z kim moglibyście Mnie porównać, tak żeby Mi dorównał?» – mówi Święty. Podnieście oczy w górę i...