Refleksja na Uroczystość Bożego Narodzenia, wtorek, 25 grudnia BOŻE NARODZENIE 2018 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła… J 1, 1-18 *** Wszystko rozpoczęło się od Słowa. Bóg stworzył świat...