Wprowadzenie do modlitwy na 32 Niedzielę zwykłą, 12 listopada Tekst: Mt 25, 1-13 Prośba: o łaskę łagodnej czujności na przychodzenie Pana w codzienności. 1.   Królestwo niebieskie podobne jest do dziesięciu panien. Ale na ucztę weszło tylko pięć. Zwróć uwagę na ten szczegół. Też wczytując się w ten tekst, warto zadać sobie pytanie: o czym w ogóle jest to Słowo? Można powiedzieć, że zdanie kończące jakoś to pokazuje. Bo w tym zdaniu Jezus...