Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 26 października

Tekst: Łk 13,10-17

Prośba: o łaskę uwielbiania Boga w cudach, które działa

1. Pochylona kobieta. Bohaterka dzisiejszego fragmentu Ewangelii jest osobą, która jest bardzo ograniczona w normalnym funkcjonowaniu. Z jednej strony nie jest w stanie spojrzeć drugiemu człowiekowi w oczy – nie może budować relacji z bliźnimi. Z drugiej nie jest w stanie spojrzeć w niebo – budować relacji z Bogiem. Jest coś, co ją zniewala, przygina do ziemi, wiąże. Pomyśl przez chwilę co Tobie utrudnia budowanie relacji z braćmi i z Bogiem?

2. Inicjatywa Jezusa. Tym, który wychodzi pierwszy z działaniem jest Jezus. Kobieta zapewne stała gdzieś z tyłu w miejscu przeznaczonym dla kobiet. Może wcale jej nie było widać z miejsca, gdzie było czytana Słowo. Ona też nie widziała tego miejsca. A Jezus nie tylko zauważa ją, jej niemoc, ale przywołuje ją do siebie. Wprowadza ją w miejsce przeznaczone dla mężczyzn nobilitując ją tym gestem.

3. Uzdrowienie. Dokonuje się cud uwolnienia tej kobiety. Forma bierna czasownika tu użytego pokazuje, że sprawcą cudu jest Bóg. Widzimy też, że pierwszą czynnością, którą robi uzdrowiona jest oddanie chwały Bogu. Popatrz na małe i wielkie cuda, jakie dokonują się w Twoim życiu. Jak często uwielbiasz Boga w tym, czego dla Ciebie dokonuje?