Wprowadzenie do modlitwy na 23 Niedzielę zwykłą, 9 września Tekst: Iz 35, 4-7a oraz Mk 7, 31-37 Prośba: o uwrażliwienie wszystkich zmysłów na rzeczywistość, w której żyję i gdzie spotykam Boga oraz człowieka. 1.   Izajasz bardzo zmysłowo opisuje zbawienie Boże, które nadchodzi. Wzywa do odwagi i by się nie lękać. Chodzi może o taką odwagę, jaka była w Jezusie, kiedy po chwilach lęku, gdy pocił się krwią, staje odważnie i mówi do uczniów:...