Wprowadzenie do modlitwy na 22 Niedzielę zwykłą, 2 września Tekst: Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23 oraz Jk 1, 17-18. 21b-22. 27 Prośba: o życie prawdziwe w coraz głębszej relacji z Bogiem i bliźnimi. 1.   Wchodząc w modlitwę uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem. Uświadom sobie, że On patrzy na Ciebie oczami pełnymi miłości i pragnienia spotkania z Tobą. Z jednej strony spotkania jak z przyjacielem, który jest kimś bardzo bliskim. Z drugiej jednak...