Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 3 lipca, święto św. Tomasza, Apostoła Teksty: Ef 2,19-22; J 20,24-29 Prośba: o łaskę wiary w obecność Boga przy mnie 1. Św. Paweł pisze, że Bóg pragnie tak bliskiej relacji z nami, że w swoim Synu czyni nas swoimi domownikami. Oznacza to, tych, którzy nie muszą się zapowiadać z wizytą. Mają klucze do domu. Mogą przyjść i przebywać kiedy chcą. Pomyśl przez chwilę o swoim sposobie bycia z Bogiem. 2. Ewangelista...