Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 10 października Tekst: Jon 3,1-10; Łk 10,38-42 Prośba: o odwagę przyjęcia Bożego zaproszenia do działania 1. Historia Jonasza jest nam zapewne dobrze znana. Dzisiaj spotykamy go w momencie, w którym Bóg ponawia swoje zaproszenie, mówiąc: „Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam.” Niniwa jest ogromnym miastem – „na trzy dni drogi” –...