Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 6 października Tekst: Ba 1,15-22; Łk 10,13-16 Proś Pana o łaskę bycia uważnym i otwartym na Jego znaki. Od czasu kiedy Pan wyprowadził przodków naszych z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego byliśmy niewierni wobec Pana, Boga naszego – Pierwszym, co czynią Izraelici na początku swojej odnowy duchowej, jest zbadanie swojego serca i staniecie w prawdzie. Ich niewierność wyrażała się na wiele sposobów....