Wprowadzenie do medytacji na środę, 4 października Tekst: Łk 9,57-62 Prośba: o łaskę nowego pójścia za Jezusem. 1. „Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć”. Wypowiadając powyższe słowa Jezus podkreśla konieczność nieustannego dążenia do wyznaczonego celu bez zatrzymywania się i stagnacji. Jezus nie spocznie w staraniach w walce o każdego z nas. Nie uspokoi się dopóki nie zrobi wszystkiego, co w Jego mocy, aby wyrwać...