Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 9 września Tekst: Kol 1, 21-23 oraz Łk 6, 1-5 Prośba: o łaskę życia w przyjaźni z Bogiem. 1.   Św. Paweł uświadamia nam, że niegdyś byliśmy wrogami Boga i Jemu obcymi. Działo się to przez sposób myślenia oraz przez czyny. Sposób myślenia (mentalność) prowadzi do konkretnych czynów i kiedy chcemy być coraz bliżej Miłości, potrzebujemy nawracać i jedno, i drugie. Zaczyna się to jednak od myślenia, wszak...