Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 24 czerwca, Narodzenie św. Jana Chrzciciela Tekst: Łk 1, 57-66. 80 Prośba: o łaskę głębokiej wiary w Boże obietnice względem Ciebie. 1.   Elżbieta w sposób niespodziewany poczęła syna. Ta, która uchodziła za niepłodną, cieszy się z bycia matką. I oto rodzi się chłopiec. Jednak z jego poczęciem jest związana historia niedowierzania jego ojca, Zachariasza, który stracił przez to możliwość mówienia –...