Wprowadzenie do modlitwy na Niedzielę Wniebowstąpienia, 28 maja Tekst: Dz 1, 1-11 oraz Mt 28, 16-20 Prośba: o łaskę życia Miłością, która będzie w pełni zaangażowana w rzeczywistość. 1.   Pierwsza księga, czyli ewangelia św. Łukasza była o tym, co Jezus czynił i czego nauczał. Życie Jezusa było czynieniem (działaniem, angażowaniem się) i nauczaniem (wypowiadanie Słowa). Nie roztrząsał problemów w głowie, nie mędrkował, nie czekał, aż samo się...