Wprowadzenia do modlitwy na poniedziałek, 22 maja Tekst: J 15, 26-16, 4a Prośba: o łaskę wierności Bogu. 1.   Duch Święty, który przyjdzie od Ojca nie przyniesie jakiejś nowej treści. Jako świadek przekaże to, na co patrzył i czego dotykały Jego ręce /por. 1 J 1, 1/, to znaczy, że przekaże prawdziwe świadectwo. Takiemu Słowu będzie można wierzyć. Treścią przekazu będzie Jezus Chrystus, w którym Ojciec objawił wszystko. Jak Ty w swoim życiu...