Wprowadzenie do medytacji na środę, 10 maja Tekst: J 12,44-50 Prośba: o łaskę życia w światłości, jaką przynosi Jezus. 1. Droga światłości. Jezus przyszedł na świat dając nam światło. Co więcej, On sam jest tym światłem. Poprzez swoje przyjście pokazuje nam Ojca, wskazuje na Niego, jakby chciał powiedzieć: „zobaczcie jak mój Ojciec jest dobry!” Jezus nikogo nie potępia, bowiem Bóg nie posłał swego Syna, aby świat potępić, lecz zbawić (J...