Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 4 maja Tekst: Dz 8, 26-40 Prośba: o łaskę zaufania Słowu Boga. 1.   Anioł mówi do Filipa, by poszedł na drogę, która jest pusta. My ani nie chcemy być puści, ani nie chcemy, by pustka nas spotykała: pustka portfela, pustka rozumu, pustka relacji… to słowo jest dla nas trudne. Pomyśl o nim przez chwilę. Bóg jednak nierzadko doprowadza człowieka do swoistej pustki. Po co? By zrobiła się przestrzeń, w...