Wprowadzenie do medytacji na sobotę, 29 kwietnia Tekst: Mt 11,25-30 Prośba: o łaskę stawania się człowiekiem o prostym sercu, które dostrzega wyraźnie rzeczy duchowe. 1. Mądry i roztropny tego świata. Jezus w uwielbieniu Ojca wypowiada ważną prawdę. Oczy ludzi uważających się za mądrych i roztropnych tego świata są zakryte na wartości wieczne. Prześledzę z Panem Bogiem sytuacje w moim życiu kiedy kierowałem/am się wyłącznie ludzkim...