Wprowadzenie do modlitwy na czwartek wielkanocny, 27 kwietnia Tekst: Dz 5, 27-33 i J 3, 31-36 Prośba o łaskę uważnego słuchania i posłuszeństwa Bogu, który panuje nad wszystkim 1. Słuchać. Słuchanie to jedna z najtrudniejszych umiejętności naszego życia. F. Schulz von Thune umiejętność słuchania określa mianem „czworga uszu”. Wg niego każdy komunikat składa się w czterech płaszczyzn. Płaszczyzna treści rzeczowej – a więc mówienie o konkrecie,...