Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 1 marca

Tekst: Jr 17, 5-10

Proś o umiejętność bycia zakorzenionym w Życiu Boga

1. Z filozoficznego punktu widzenia żyjemy w świecie przyjaznym. Ta przyjazność przejawia się w konkretnych warunkach umożliwiających rozwój. Większość stref klimatycznych dostarcza najpotrzebniejszych składników. Dzięki inteligencji możemy dostosować się do warunków i przekształcić je tak, by jeszcze lepiej służyły człowiekowi. Zastanów się, jak postrzegasz świat wokół Ciebie? Na który aspekt stworzonego świata jesteś szczególnie wrażliwy tak, że jego piękno porusza Cię?

2. W czytaniu z Księgi Jeremiasza czytamy o życiu na pustyni. Niewielu z nas było na pustyni i doświadczyło nieprzychylnych warunków tam panujących. W pewnym sensie każdy z nas doświadcza pustyni: trudności, ograniczenia, ból czy rozczarowania. Jeremiasza opowiada o dwóch postawach wobec tych trudności. Pierwszą z nich obrazuje krzew, który intencjonalnie wybiera miejsca cieniste i suche. To tak, jakby człowiek skupiał się tylko na tym, co złe w jego życiu. Mniej lub bardziej świadomie podejmuje decyzję bycia nieszczęśliwym i “nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście”. Zastanów się na ile możesz odnaleźć się w takiej postawie.

3. Drzewo zasądzone nad rzeką jest metaforą postawy zaufania i nadziei. Korzenie drzewa sięgają głęboko. Zmieniające się warunki atmosferyczne są tylko okolicznościami – nie determinują przeżycia lub nie. Bóg zaprasza Cię do tego byś zakorzenił się w Jego Życiu. Byś z niego czerpał siłę. Wtedy nawet trudne wydarzenia będą widziane w odpowiedniej perspektywie. Pozwól sobie samemu uwierzyć w szczęście, które sięga dużo głębiej niż to, co akurat posiadasz a czego nie.