REKOLEKCJE ADWENTOWE 2015 “NA POCZĄTKU…”

Dzień 24

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 22 grudnia

Tekst: Łk 1, 5 – 25

Na początku modlitwy uczyń znak krzyża i uświadom sobie przez chwilę, że oto Bóg jest teraz przy Tobie. Ponieważ chcesz z Nim rozmawiać, więc On Jest Obecny. Poproś Go więc w tym momencie, aby Duch Święty poruszał Twoją modlitwę, by On sam ją prowadził. Poproś także, by Pan usuwał w niej wszelkie przeszkody oraz by oczyścił Twoje zamiary, intencje, pragnienia, decyzje, czyny – by służyły tylko większej chwale Boga i dobru innych ludzi.

Zaangażuj teraz wyobraźnię. Wyobraź sobie Świątynię Jerozolimską. Tłumy zgromadzone przed nią, w przedsionkach. Zobacz Zachariasza i innych kapłanów.

Prośba: o łaskę poznania i doświadczenia Boga, który pragnie przyjaźni z Tobą i pierwszy wychodzi do Ciebie obdarzając Cię wielkimi dobrami. Proś też, aby spotkanie Boga, który jest miłością, zrodziło w Twoim sercu pragnienie odpowiadania na Jego miłość.

1. Zatrzymaj swój wzrok na Świątyni – wspaniałej budowli, która byłą chlubą Żydów i centrum kultu Boga Jedynego. Przejdź wzdłuż jej murów. Wejdź do środka, na dziedziniec pogan. Przypatruj się temu, co Cię otacza. Poczuj roznoszące się zapachy. Poczuj atmosferę tego miejsca. Jak się w nim czujesz? Co chciałbyś zrobić? Trwaj przez chwilę w tym doświadczeniu.

2. Poszukaj wzrokiem Zachariasza. Przyjrzyj się, jak wygląda. Co maluje się na jego twarzy? Zatroskanie związane z historią małżeństwa jego i Elżbiety. Smutek z powodu bezdzietności? Radość z możliwości złożenia ofiary kadzenia? Wejdź z nim do środka, do miejsca świętego. Patrz na jego ruchy – ofiara kadzenia to nie było zwykłe machanie kadzidłem – to było jak taniec przed Bogiem, oddawanie czci i uwielbienia Najwyższemu. Co rodzi się w Twoim sercu, kiedy widzisz Zachariasza?

3. Zobacz scenę spotkania Anioła z Zachariaszem. Zachariasz przeraził się na widok Bożego Posłańca. Dlaczego? Posłuchaj ich rozmowy. Wsłuchaj się w to, co naprawdę wyrażają słowa Zachariasza: “Po czym to poznam?” Popatrz na Archanioła Gabriela – na jego sposób zwracania się do Zachariasza. Pójdź dalej w kontemplacji. Zobacz spotkanie Zachariasza z Elżbietą po jego powrocie do domu. Nie mógł opowiedzieć o tym, co się wydarzyło. Jak zareagowała jego żona? Jaka była jego i jej reakcja, kiedy byli już pewni, że stało się coś niemożliwego – są rodzicami? Co w Tobie pozostawiła kontemplacja tych wydarzeń? Jakie wspomnienia przypomniała? Jakie emocje wzbudziła?

Kończąc modlitwę porozmawiaj z Panem i powiedz Mu o tym, co teraz czujesz, co myślisz, czego doświadczasz. Niech to będzie spontaniczna rozmowa. Wylej przed Nim swoje serce, które On przed chwilą poruszył. Pamiętaj, by to, co będziesz mówił Bogu miało związek z przebytą modlitwą. Zakończ odmawiając: Ojcze nasz.

Spróbuj zapisać sobie w „dzienniku duchowym” najważniejsze myśli, światła, uczucia, jakie pojawiły się podczas całej modlitwy. Jeśli nie masz na to czasu bezpośrednio po niej, możesz to zrobić później.