Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 12 kwietnia 2021

Tekst: J 3, 1-8

Prośba: o łaskę przyjęcia od Boga daru nowego życia

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Nikodem przychodzi do Jezusa pod osłoną nocy. Jakby jeszcze nie do końca miał odwagę przyznać się, że spotyka się z Mistrzem. Jest na początku drogi przemiany serca, która zawiedzie go do tego, że publicznie poprosi o Ciało Jezusa po Jego śmierci, żeby Je pogrzebać. Każdy z nas miał jakieś rozpoczęcie drogi z Jezusem. Przypomnij sobie ten moment. A w jakim miejscu drogi jesteś dziś?
  • Jezus mówi o narodzeniu się na nowo. I nie ma na myśli ponownych fizycznych narodzin. Mówi o przyjęciu daru od Boga. Bo ta nowość życia to pozwolenie, żeby fakt zmartwychwstania Jezusa miał wpływ na to jak żyję, co robię, jak postrzegam siebie, innych ludzi, świat, Boga. A Darem Zmartwychwstałego jest Duch Święty, którego Jezus tchnie na apostołów, na Ciebie i mnie. Duch Święty, który jest Sprawcą przemiany, o której mówi dziś Jezus.
  • Jesteśmy na początku okresu Pięćdziesiątnicy. Na początku Wielkiego Postu robimy plany, postanowienia, docieramy do pragnień zmiany czegoś w swoim życiu. A czas, w który teraz weszliśmy? Czy nie ma w nas pragnień zmiany? Czy nie ma pragnienia bliskości Boga? Przygotowania serca dla Niego? Ten czas jest też czasem szczególnej łaski. Łaski obdarzania mnie nowym życiem, łaski rodzenia się na nowo w różnych przestrzeniach mojego życia. Pozwolę Bogu na to? Pozwolę sobie na to?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.