Wprowadzenie do modlitwy na środę, 13 marca

Tekst: Jon 3, 1-10 oraz Łk 11, 29-32

Prośba: o łaskę głębokiej wiary i powierzenie się całkowicie Bogu.

1.  Spójrz na historię Niniwy. Wydaje się, że oni nie byli świadomi tego, jak żyją i jakie mogą być tego konsekwencje. Gdyby nie poszedł do nich Jonasz, to nie usłyszeliby głosu Boga, który przemawiał do nich przez proroka. Jonasz jest tam posłany po raz drugi, bo za pierwszym razem nie chciał, uciekł. Kiedy jednak zaczął głosić, wtedy dowiadujemy się, że mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu i ogłosili post. Także król na tę okoliczność wydał zarządzenie o poście. Mamy głos Boga i odpowiedź człowieka na Jego Słowo. A Ty, w jaki sposób słuchasz Boga? Czy prowadzi Cię do do uwierzenia Bogu? Uwierzyć zaś Jemu oznacza powierzyć się Mu, złożyć swoje życie w Jego ręce. Najpierw jest wiara a potem jest to, co jest po-wierze, tzn. powierzenie się Jemu. Oddać swoje życie można komuś, kogo się zna, komu się ufa i jemu wierzy. Popatrz na swoją relację z Bogiem, który jest Miłością. Ufasz Mu? Jak to przekłada konkretnie na codzienność?

2.  Jezus w ewangelii mówi o determinacji w szukaniu Boga i daje przykład Jonasza i Niniwy. A mówi o tym w kontekście znaków, jakich ciągle szukali Żydzi. Jezus czyni znak, a oni pytają o kolejne. To pokazuje jasno prawdę, którą wypowiedział św. Paweł – wiara nie rodzi się ze znaków i cudów. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa, którym jest Chrystus. Znaki i cuda mogą natomiast wzmacniać czasem wątpliwości albo wręcz niewiarę. Dzieje się tak wtedy, kiedy człowiek nie ma więzi z Chrystusem i znaki nie są dla niego przestrzenią objawiania się miłości Bożej. Kiedy człowiek wierzy, to znaków nie potrzebuje, a jeśli już znaki się pojawiają, to znaki mogą mu pomóc, budzą wdzięczność i pogłębiają więź z Bogiem. Kiedy zaś człowiek nie ma więzi z Bogiem (np. jest letni, zapatrzony tylko w siebie, w życie doczesne, etc.), wtedy jego brak wiary sprawia, że znaki budzą jeszcze większe wątpliwości i pogłębiają sceptycyzm. Bo wiara nie potrzebuje znaków, lecz znaki potrzebują najpierw wiary. Proś dziś o głęboką wiarę, która będzie się objawiać w przylgnięciu do Boga, w głębokiej więzi z Nim i powierzeniu się Jemu.