Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 23.04.2021r

Tekst: J 12, 24 -26; Flp 1, 21

Prośba: o przynoszenie plonu obfitego

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Jeśli ziarno nie obumrze… Czasem można podtrzymywać – karmić się czymś, co szkodzi. Może to być niezdrowy egoizm, negatywne nastawienie do życia, krytyczne myśli wobec siebie i innych, koncentracja na cierpieniu. Każda zmiana budzi lęk, niepewność. Rozstania ze starymi schematami bywają bolesne. Jednak konieczne, aby się rozwijać. Co we mnie musi obumrzeć? Jeśli chce przynieść plon obfity – muszę być zakorzeniony w dobrej ziemi. Czy jest nią Słowo Boże ?
  • Tracić życie, nienawidzić życia. Ważne jest, żeby nie przedkładać dobra doczesnego nad to wieczne. Nie przywiązywać się do tego, co jest teraz. Być wolnym od przyjemności tego świata. Przyjąć postawę św. Pawła – żyć Chrystusem, głosić Go i naśladować. Tracić dla Niego swój czas. Nieść Ewangelię tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. W czym już  naśladuję Jezusa? W czym jeszcze chciałbym Go naśladować?
  • Kto chciałby mi służyć..Służba Jezusa oparta jest na miłości. Pokazywał to wielokrotnie – jadał z grzesznikami, mył nogi uczniom, uzdrawiał chorych, pocieszał smutnych…był obecny. Jezus jest obecny nadal – najpełniej w Eucharystii. Karmi nas Sobą, uzdalnia tym samym do służby wobec bliźnich. I jak zwykle niczego nie narzuca – kto chciałby – w wolności. Jak wygląda moja służba? Jak ja okazuje miłość najbliższym? Jaki jestem w mojej zwyczajnej codzienności?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem, o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twojego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.