Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 7 października, wspomnienie  Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

Tekst: Dz 1, 12-14

Prośba: o trwanie na modlitwie z Maryją

1. “Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i Jego braćmi.” Dzisiaj Kościół przez te słowa przypomina nam, jak wielką moc ma modlitwa wspólnoty, którą możemy tworzyć z innymi wierzącymi. Apostołowie trwali na modlitwie z Maryją oczekując na zesłanie Ducha Świętego. Gdzie Ty dzisiaj najbardziej potrzebujesz Jego obecności, tchnienia Miłości i pokoju? W jaki sposób możesz na wzór apostołów trwać na modlitwie z Maryją?

2. Na modlitwę różańcową składają się proste słowa. Wśród nich pojawia się to najważniejsze – imię naszego Zbawiciela i prośba o to, by Maryja otaczała nas swoją modlitwą. Spróbuj dzisiaj wypowiadać te proste słowa powoli, prosto z serca, ze świadomością powierzania Jezusowi przez wstawiennictwo Jego Matki siebie i wszystkiego, co nosisz w sercu.