Wprowadzenie do modlitwy na Niedzielę Chrztu Pańskiego, 10 stycznia

Tekst: Iz 55, 1-11 oraz Mk 1, 7-11

Prośba: o serce słuchające, o życie przemienione przez Słowo.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Posłuchaj uważnie słów Izajasza. Mówi, by przyjść i karmić się za darmo tym, co daje Bóg. A tym, co On daje, jest Jego słowo. Zauważ, ile razy w tym tekście pada słowo “słuchajcie”. Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki… Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie… posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie…
  • Potem mówi, że Bóg wezwie swój naród, a następnie, że Jego słowo nie powraca do Niego bezowocnie. Stajemy się tym, czym się karmimy. Życiodajnym pokarmem jest Jego Słowo. To Słowo, które stało się Ciałem. To, co dzisiaj mówi nam Bóg, można streścić jednym słowem: SŁUCHAJ. Karm się Jego słowem. 
  • Słowo stało się Ciałem i to Ciało przyjmujemy w komunii świętej podczas Eucharystii. Nie jest ono jakimś “cudownym talizmanem”, lecz jest Słowem, które chce stać się ciałem W NAS. Ciało Chrystusa chce nas przemienić w Siebie, byśmy byli podobni do Niego we wszystkim. 
  • W ewangelii słyszymy o Jezusa, który przyjmuje chrzest od Jana. Kiedy wychodził z wody usłyszał głos. Ten głos mówił o najgłębszej tożsamości Jezusa – jest Synem umiłowanym Ojca. W Jezusie każdy z nas jest synem Ojca. Jesteśmy synami w Synu. Posłuchaj tego słowa, które mówi do Ciebie Ojciec. Czy rzeczywiście słuchasz Go? Oznacza to, czy mu wierzysz, czy przyjmujesz i według niego żyjesz. Jesteś umiłowanym synem Ojca. Jak Jezus. Co Ci nie pozwala uwierzyć temu słowu w pełni?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.