Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 27.01.2023r

Tekst: Mk4, 26 – 34

Prośba: o nieustanny duchowy rozwój z pomocą Bożej łaski

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Nasienie w ziemi. Jezus porównuje Królestwo Boże do nasienia, które ktoś wrzucił w ziemię. Zobacz, że to nasienie rośnie samo. Nie trzeba nad nim cały czas czuwać. Muszą być jednak spełnione pewne warunki: odpowiednia gleba, wilgotność. Ziarno to jest na początku w ciemności, jest ograniczone zewsząd ziemią. Potrzebuje tej ciemnej i ciasnej przestrzeni. Jego proces rozwoju jest stopniowy. Najpierw pojawia się źdźbło, potem kłos i w końcu pełne ziarno w kłosie…
  • Wyobraź sobie, że to Ty jesteś tym nasieniem, ziarnem. Zadaniem ziarna jest przyjmowanie: promieni słonecznych, deszczu. To mu pomaga wzrastać. Twoją rolą również jest przyjmowanie – Bożej łaski. Ona sprawia, że rozwija się w Tobie Królestwo Boże. Bóg jest tym, który Cię ogrzewa, otula, dostarcza Ci odpowiednich warunków do życia i wzrostu. Czasami, jak to ziarno, musi przeprowadzić Cię przez pewną „ciemność”. Możesz się przed nią chronić, ale zatrzymasz swój proces rozwoju. Czy potrafisz przyjmować Bożą łaskę? Jak reagujesz na „ciemności”, które pojawiają się w Twoim życiu?
  • Ziarnko gorczycy. Jezus porównuje Królestwo Boże do ziarnka gorczycy. Najmniejsze ze wszystkich ziaren, a po wsianiu rozrasta się do pokaźnych rozmiarów. Tak, iż ptaki mogą się chować w cieniu jego gałęzi. Czym dla Ciebie jest Boże Królestwo? Na ile w Tobie mieszka Bóg? Czy inni odczuwają Jego obecność w Tobie?

 

 

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem, o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twojego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.