Wprowadzenie do modlitwy na 28 Niedzielę zwykłą, 11 października

Tekst: Flp 4, 12-14. 19-20

Prośba: o wolność wewnętrzną, która prowadzi do większej miłości i służby braciom.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Wydaje się, jakby Paweł się trochę przechwalał, że jest zaprawiony do różnych warunków. Posłuchaj jego słów kilka razy. Jakie uczucia w Tobie wywołują? Czy pobudzając w Tobie jakieś pragnienia?
  • Mówi, że umie cierpieć biedę oraz korzystać z obfitości. Mówi więc o wewnętrznej wolności, która z wdzięcznością przyjmuje to, co w danym momencie może otrzymać od ludzi, od życia. Kiedy trafiał do biedniejszych gmin chrześcijańskich, nie wymagał od nich, by mu zapewniali luksusy, bo przecież jest Apostołem. A kiedy trafiał do bogatych, to także z powodu bycia Apostołem nie odrzucał bogatszego przyjęcia na rzecz życia w ubóstwie. Przyjmował to, co zastał, co mu ofiarowano. Czy czujesz w sobie taką wolność?
  • My mamy w sobie po grzechu taki „mechanizm”, że do luksusu łatwo się przywiązujemy, ale trudniej go zostawić, kiedy warunki są niesprzyjające. To nie jest kwestia tego, co się ma lub czego nie ma. To kwestia serca, które jest nieprzywiązane do niczego. Ani do bogactwa, ani do ubóstwa. Żyje z tego, co aktualnie może otrzymać.
  • Wolność wewnętrzna idzie jeszcze dalej. Bo sama wolność jest zdolnością do wybierania, do decydowania. Na jaki styl życia się decydujesz? Chrystus „dla was stał się ubogi, aby was swoim ubóstwem ubogacić”. Nie zawsze tu chodzi o ubóstwo materialne. Styl życia to coś więcej niż status posiadania. Z czego jestem w stanie zrezygnować w swoim życiu, a z czego nie? Nawet rzeczy koniecznej, bo zawsze chodzi o coś, co samo w sobie jest dobre i godziwe. Na tym polega wolność – na wybieraniu tego, co lepsze dla Ciebie. Nie wygodniejsze. Lepsze. Lepsze w kluczu zbawienia, w kluczu bycia podobnym do Jezusa. Tak czynił Paweł i tak to uzasadnia: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”. Co lub kto umacnia Ciebie?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.