Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 16 maja, święto św. Andrzeja Boboli

Tekst: J 17,20-26

Prośba: o łaskę radości z tego, że Jezus wstawia się u Ojca za mną.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Zobacz Jezusa, który modli się do Ojca w bardzo ważnym dla siebie momencie. Towarzyszy Mu bardzo wiele uczuć. Spróbuj wśród zgromadzonych uczniów zobaczyć także siebie. Jezus modli się także za Ciebie.
  • Jezus prosi Ojca o to, by Jego naśladowcy byli zjednoczeni ze sobą jak Ojciec z Synem. Ma On świadomość, że taka jedność jest łaską i możliwa jest tylko z Bożą pomocą. Bo nasza ludzka kondycja po grzechu pierworodnym taką jedność bardzo utrudnia. Popatrz na swoje relacje. Ile w nich harmonii, pokoju, jedności, a ile rozłamu, niezgody.
  • Jezus przypomina o tym, że relacja z Ojcem jest oparta na Jego miłości do człowieka. To ta Miłość uzdalnia do kochania innych. Mówi też o poznaniu Ojca – to nie jest wiedza o Bogu, ale bycie w relacji.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.