Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 29 kwietnia, św. Katarzyny ze Sieny

Tekst: 1 J 1, 5 – 2, 2

Prośba: o trwanie w Bogu i Jego świetle.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Można powiedzieć, że najważniejsze zdanie oznajmujące tego tekstu to: „Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności.”. Zobacz, że w zasadzie pozostałe zdania (prawie wszystkie) rozpoczynają się słowem warunkowym „jeżeli, jeśli”. Przeczytaj te zdania spokojnie jeszcze razi i uświadom to sobie.
  • Dwa razy Jan mówi o tym, że kłamiemy i nie ma w nas prawdy. Najpierw, kiedy mówimy o współuczestnictwie z Bogiem i równoczesnym chodzeniu w ciemności, a drugi raz kłamie ktoś, kto uważa, że nie grzeszy. W tym drugim przypadku nie tylko oszukujemy samych siebie, ale również Boga. Zatrzymaj się przy tych słowach, że kto grzeszy, oszukuje samego siebie. To pokazuje, że człowiek, który grzeszy wchodzi w iluzję, w coś bardzo nieprawdziwego. Człowiek w raju uwierzył, że „będzie jak Bóg” i okazało się to iluzją. Po zjedzeniu owocu nie stał się Bogiem, lecz dalej został człowiekiem, tyle że upadłym. Trwanie w grzechu, słuchanie pokus prowadzi więc do życia iluzorycznego: iluzji władzy, posiadania, kontroli, itd…
  • Jeżeli chodzimy w światłości, wtedy mamy współuczestnictwo jedni z drugimi – mamy więzi, dobre relacje. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg je nam odpuszcza, krew Chrystusa nas oczyszcza.
  • Trwanie w światłości – czym jest? To słowo, gdzie sporo jest mowy o grzechu, wydaje się oznaczać bycie człowiekiem, który nie grzeszy, nie wchodzi w grzech. Ale można na to patrzeć zbyt jurydycznie (grzech = przekroczenie prawa, przykazań) i wtedy stracimy istotę tego, czym w istocie jest grzech i czym w istocie jest zbawienie. A chodzi w tym wszystkim o więzi. Grzech jest utratą więzi z Bogiem, samym sobą i braćmi (innymi ludźmi). Zbawienie jest odnowieniem więzi, naprawą relacji i upodobnieniem jej do relacji Ojca, Syna i Ducha Świętego. Stąd św. Jan mówi o współuczestnictwie.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.