Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 19 stycznia

Tekst: Mk 3,13-19

Prośba: o łaskę odpowiedzi na wołanie Jezusa

1. Jezus wychodzi na górę. Zapewne najpierw po to, by się modlić. Bo góra w Biblii to miejsce spotkania z Bogiem, miejsce szczególnego objawiania się Jego. W życiu każdego z nas są takie miejsca i momenty bliskich spotkań z Panem. Czasami przychodzą w zaskakujący sposób, czasami po długiej “wspinaczce”. Przypomnij sobie choć jedno z nich. Przypomnij sobie myśli i uczucia, jakie Ci wtedy towarzyszyły. Co teraz rodzi się w Twoim sercu?

2. Jezus na górę zaprasza również tych, którzy idą za nim i przywołuje ich do siebie. A oni odpowiadają na to zaproszenie i przychodzą. Wtedy powołuje Dwunastu – tych najbliższych, którzy będą Mu towarzyszyli w czasie Jego ziemskiego życia. Słyszymy ich imiona. Bo Bóg do każdego człowieka zwraca się osobiście, po imieniu. Oznacza to coś więcej niż tylko znajomość. Pomyśl przez chwilę o tym, jak Ty zwracasz się do tych, którzy Cię otaczają. Co dla Ciebie oznacza zwrócenie się do kogoś po imieniu? Jaka to jest relacja? Przypomnij sobie ten moment, kiedy to Bóg wypowiedział Twoje imię? Jak zareagowałeś/reagujesz?

3. Jezus powołuje tych, których sam chce. I jak widzimy nie są to ludzie, z którymi łatwo jest budować relacje. Jeden z nich wyda Jezusa żołnierzom, drugi się go wyprze w sytuacji zagrożenia życia. Jeszcze inni będą się kłócić o miejsce w hierarchii. A jednak Jezus wybiera właśnie tych. Nie oznacza to, że innych, którzy za Nim szli odrzuca. Wręcz przeciwnie, wyznacza im tylko inne zadania. Do czego Ciebie zaprasza dziś Jezus?