Wprowadzenie do modlitwy na 27 Niedzielę zwykłą, 6 października

Tekst: Łk 17, 5-10

Prośba: o łaskę stale pogłębiającej się wiary.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Apostołowie proszą o przymnożenie wiary. Ale czy chodzi o jej “ilość”? Jak można ją zmierzyć? O tym, tak naprawdę, mówią wcześniejsze fragmenty, począwszy od Łk 15. Chodzi o przymnożenie wiary “jakościowe” i polegałoby na tym, by stawać się podobnym do Boga, który jest Miłosierdziem. Wiara bowiem przejawia się w miłości, a szczególnie w jej formie miłosierdzia. Szczególnie to widać we fragmencie poprzedzającym dzisiejszy – o przebaczeniu bratu.
  • Jezus daje obraz sługi, który orze lub pasie owce. W tych dwóch słowach wyraża się misja apostoła, do którego Jezus kieruje te słowa. Orka bowiem kojarzy się z siewem (Słowa Bożego), a bycie pasterzem z troską o wspólnotę.
  • Ten, kto jest Panem, nie służy, lecz sługa jest od tego, by obsługiwał Pana. Ten obraz Jezusa jest dla nas jasny. Ale przecież wiemy, że nasz Pan powiedział, że nie przyszedł, aby Mu służono, lecz przyszedł, aby służyć. Powiedział, że to On jest pośród nas jako Ten, który służy. Kiedy więc stajemy wobec naszych sióstr i braci jako osoby służące im, wtedy stajemy się podobni do naszego Pana.
  • Słudzy nieużyteczni… nikt nie chce być nieużytecznym. Ale użyte tu słowo oznacza raczej sługę bez pożytku, to znaczy kogoś, kto działa z pragnienia służenia, a nie z pragnienia zysku. Chodzi o to, by mieć serce otwarte i pojemne na przyjmowanie bliźniego i ofiarowywanie mu siebie samego. O tym zaś, do czego może prowadzić bogactwo i koncentracja na nim, mówiła nam Ewangelia poprzedniej niedzieli.
  • Rozważając dzisiejsze Słowo: co odnajdujesz w swoim sercu? Jakie uczucia? Jakie pragnienia? Ku czemu czujesz się pociągany? W których miejscach to spotkanie z Panem dotknęło Twego serca?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.