REKOLEKCJE ADWENTOWE 2015 “NA POCZĄTKU…”

Dzień 25

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 23 grudnia

Tekst: Łk 1, 26 – 38

Na początku modlitwy uczyń znak krzyża i uświadom sobie przez chwilę, że oto Bóg jest teraz przy Tobie. Ponieważ chcesz z Nim rozmawiać, więc On Jest Obecny. Poproś Go więc w tym momencie, aby Duch Święty poruszał Twoją modlitwę, by On sam ją prowadził. Poproś także, by Pan usuwał w niej wszelkie przeszkody oraz by oczyścił Twoje zamiary, intencje, pragnienia, decyzje, czyny – by służyły tylko większej chwale Boga i dobru innych ludzi.

Zaangażuj teraz wyobraźnię. Jeśli potrzebujesz, przypomnij sobie fragment Pisma, który będziesz kontemplował. Następnie wyobraź sobie dom, w którym mieszka Maryja wraz z rodzicami. Zobacz moment, kiedy do Maryi przychodzi Anioł Gabriel. Patrz na to, jak wyglądają postacie, jak się zachowują. Zobacz, co maluje się na twarzy Maryi. Wsłuchaj się w Jej dialog z Aniołem.

Prośba: o łaskę poznania i doświadczenia Boga, który pragnie przyjaźni z Tobą i pierwszy wychodzi do Ciebie obdarzając Cię wielkimi dobrami. Proś też, aby spotkanie Boga, który jest miłością, zrodziło w Twoim sercu pragnienie odpowiadania na Jego miłość.

1. Wyobraź sobie opisywaną scenę. Zobacz dom, w którym mieszka Maryja. Jaki on jest? Dotknij ścian, zobacz, z czego są zrobione. Popatrz na otoczenie domu. Czy jest wokół niego jakiś ogród? Jeśli tak, to jakie rośliny w nim rosną? Zobacz je, poczuj zapach, jaki roztaczają wokoło. Jaka jest pora roku? Jaka jest pora dnia? Co robią w tym czasie rodzice Maryi, Joachim i Anna? Co robi Maryja, gdy przychodzi do Niej Anioł? Jak jest ubrana? Patrz na tę scenę, wpatruj się najdrobniejsze szczegóły. Słuchaj słów, które padają w czasie rozmowy.

2. Zobacz przychodzącego Anioła Gabriela. Jak wygląda? Jak przychodzi? Pojawia się nagle czy w jakiś inny sposób? Jak się porusza? Bezszelestnie czy słychać jego przyjście. Archanioł staje przed Maryją i pierwszy się do Niej zwraca: „Raduj się, obficie obdarzona łaską Boga”. Jak reaguje Maryja na to powitanie? Co maluje się na Jej twarzy? Widząc Jej reakcję Anioł kontynuuje: „Nie lękaj się, bo Bóg Cię wybrał, abyś stała się matką Jego Syna”. Wsłuchaj się w to, co mówi. Patrz na Maryję. Posłuchaj Jej odpowiedzi. Jest świadoma, że Jej zgoda na Bożą propozycję spowoduje, że wspólna przyszłość z Józefem nie będzie taka jak to sobie oboje wymarzyli. Wszystko będzie inaczej. Dlatego zadaje pytania i czeka na odpowiedź Anioła. Popatrz i wsłuchaj się w moment zgody Maryi na wolę Boga. Bezwarunkowej i pokornej. Trwaj w ciszy wobec tego, co się dokonało mocą Ducha Świętego.

3. Po odejściu Anioła podejdź do Maryi i spotkaj się z Nią. Porozmawiaj o tym, co przed chwilą miało miejsce. Szczerze, jak dziecko z najukochańszą Matką. Spotkaj się z Józefem i z Nim porozmawiaj o tym, jak przyjął to, czego Bóg dokonał w Maryi i to, jak „wywrócił do góry nogami” w ich wspólne życie. Porozmawiaj o ich lękach i obawach. O radościach i smutkach. O ich wierze i wątpliwościach. W tej rozmowie zobacz też swoje życie i te momenty, kiedy Bóg przychodził do Ciebie z konkretną propozycją współpracy. Jaka była wtedy Twoja reakcja? Jaką dałeś odpowiedź? Jaką dałbyś odpowiedź teraz, gdyby Bóg zaprosił Cię do konkretnej współpracy ze sobą i swoja łaską?

Kończąc modlitwę porozmawiaj z Panem i powiedz Mu o tym, co teraz czujesz, co myślisz, czego doświadczasz. Niech to będzie spontaniczna rozmowa. Wylej przed Nim swoje serce, które On przed chwilą poruszył. Pamiętaj, by to, co będziesz mówił Bogu miało związek z przebytą modlitwą. Zakończ odmawiając: Ojcze nasz.

Spróbuj zapisać sobie w „dzienniku duchowym” najważniejsze myśli, światła, uczucia, jakie pojawiły się podczas całej modlitwy. Jeśli nie masz na to czasu bezpośrednio po niej, możesz to zrobić później.