“Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość…” /1 Kor 13,13/
Adwentowa podróż z Trzema Siostrami
2 – 24 grudnia 2018


Wprowadzenie do modlitwy na wtorek III tygodnia adwentu, 18 grudnia

 

Modlitwę zacznij od znaku krzyża i chwili zatrzymania. Uświadom sobie, że oddychasz, że są w Tobie jakieś uczucia, że przez Twoją głowę przebiegają myśli. Nie próbuj tego wszystkiego nazywać, jedynie zauważ i trwaj w dalej w ciszy i uważności. Poproś teraz Ducha Świętego, by Cię prowadził, uzdalniał do bezinteresowności na modlitwie i przyjęcie tego, co Bóg chce Ci podarować.

Przeczytaj teraz zaproponowany fragment/zdanie biblijne. Kilka razy, tak, by zaspokoić Twój umysł i by to Słowo mogło dotrzeć do Twojego serca. Miej w pamięci fakt, że Boże Słowo jest posłane z konkretną łaską i nie wraca do Boga, zanim nie uczyni tego, co Bóg zamierzył.

Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela,
który sam czyni cuda. (Ps 72)

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy “Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie. (Mt 1, 18-24)

Poproś teraz o łaskę przyjęcia daru wiary, nadziei i miłości.

1. “Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami-  wyrocznia Pana”(Iz 55,8) – czytamy w Księdze Izajasza. Bóg działa czasem w sposób, który totalnie zaskakuje. Czyni cuda, czyli rzeczy niemożliwe. My czasem również prosimy o Jego szczególną interwencję albo o to, by dokonała się zmiana, na jakiej nam zależy. Pomyśl, czy w takich sytuacjach pozwalasz Bogu, by działał według własnego planu i by robił to stopniowo? Czasem do doświadczenia cudu potrzebny jest czas i zaufanie. Potrzebne jest stawianie kolejnych kroków mimo ciemności i poczucia, że niczego się nie rozumie. Czy pozwalasz Bogu, aby był Bogiem, czyli prowadził Cię w taki sposób, jaki On wybiera?

2. Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł. UWIERZYŁ, czyli zgodził się na to, by Ktoś większy od niego poprowadził go w sposób, który w tamtym momencie nie był dla niego jasny. Zwróć też uwagę na to, że Józef podjął już pewną decyzję. Miał swój plan, a jednak nie był do niego przywiązany na tyle, by zagłuszyło to głos Boga. Patrz ile w Tobie jest otwartości na Boże niespodzianki. Czego jeszcze w życiu trzymasz się tak mocno, że nie pozwalasz na jakąkolwiek zmianę? Do czego dzisiaj zachęca Cię Bóg?

Na zakończenie modlitwy spróbuj zobaczyć, co zostawia w Tobie ten czas. Jakie uczucia, myśli, decyzje? Podziękuj Bogu za to, czym Cię obdarował podczas tego spotkania z Nim.

Odmów modlitwę: Chwała Ojcu… i zakończ znakiem krzyża.

***

Zachęcamy, byś zrobił krótką refleksję po modlitwie. Byś zapisał sobie jakieś szczególne poruszenia, czy myśli. Niech to będzie taki swoisty dziennik duchowy z tych rekolekcji. Te zapiski mogą Ci pomóc zobaczyć drogę, po której Pan Cię prowadzi, ścieżki, po których On idzie z Tobą przez życie.