Wprowadzenie do modlitwy na 33 Niedzielę zwykłą, 13 listopada

Tekst: 2 Tes 3, 7-12

Prośba: o życie uporządkowane w miłości.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Przeczytaj powoli Słowo, jakie Bóg kieruje do Ciebie przez św. Pawła. Słowa, które się w tym krótkim tekście powtarzają, to: pracować, naśladować, niepokój – spokój. Paweł pragnie, by Tesaloniczanie naśladowali jego oraz towarzyszy w tym, jak pracowali, angażowali się w życie czyniąc to, co należy. W ten sposób na człowieka przychodzi spokój i on roznosi się na wszystkich wokoło. Oni sami nie wzbudzali w nikim niepokoju. Kiedy zachowanie czy postawy innych wzbudzają w Tobie niepokój? Czy Ty możesz wzbudzać swoim zachowaniem niepokój u innych?
  • Paweł i towarzysze pracowali w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, by nie być dla nikogo ciężarem. Uznaje, że będąc Apostołem mógłby oczekiwać, że wspólnota będzie go utrzymywać, ale wolał pracować. Była to praca nie tylko apostolska, a więc głoszenie Słowa, ale również praca fizyczna (na innym miejscu pisze, że znał się na szyciu namiotów). Słowo, które przeplata się z konkretnym działaniem. Z jednej strony ufają całkowicie Bogu, z drugiej zaś nie próżnują, lecz w tym samym zaufaniu działają, pracują.  Paweł nazywa to „porządkiem” i że są tacy, którzy postępują wbrew porządkowi. Św. Ignacy dużo pisał o życiu uporządkowanym. Nie chodzi w tym o perfekcjonizm czy o czystość pomieszczeń, lecz o życie uporządkowane w kluczu miłości i pokory. Życie, które przyjmuje wszystko, co przychodzi, także obowiązki, pracę, wysiłek, zmaganie, przeciwności, itd.
  • Czym dla Ciebie jest życie uporządkowane? To, co dla św. Ignacego było życiem uporządkowanym, w języku Biblii moglibyśmy nazwać życiem przemienionym, nawróconym. Czy takim życiem pragniesz żyć? Czym jest dla Ciebie takie życie? Czego potrzebujesz, by takie życie właśnie wieść? Zapraszamy do rozmowy z Jezusem o Twoim życiu.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.