Wprowadzenie do modlitwy na środę, 2 października, św. Aniołów Stróżów

Tekst: Wj 23, 20-23 oraz Mt 18, 1-5. 10

Prośba: o uległość Miłości Bożej.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Pan posyła Ci Anioła. Ma Cię strzec w czasie drogi i doprowadzić Cię do celu wędrówki, celu życia. Co oznacza szanować jego słowo? Jak ono przychodzi do Ciebie? Bóg uzasadnia to jednym zdaniem: moje imię jest w nim. Anioł nie niesie więc swojego słowa, lecz słowo Boga. Jest posłańcem. Posłaniec ma do wykonania swoją misję, lecz potem niejako odchodzi w cień. Bo to Słowo niesie w sobie życie. Słowo jest pełne Miłości. Posłaniec dba, by stawało się ono naprawdę życiodajne, czyli by człowiek przyjmował je w całej pełni. Pomyśl o swoim Aniele Stróżu.
  • Trzeba nam się odmienić i stać jak dzieci – tylko wtedy wejdziemy do królestwa niebieskiego, mówi Jezus. Co oznacza dla Ciebie stać się jak dziecko? Na czym polega jego uniżenie? Przyjrzyj się temu, jak dziecko jest zależne od swoich rodziców czy opiekunów. Bez nich sobie nie poradzi, to sprawa życia i śmierci. Jak bardzo jesteś zależny od Ojca, który jest w niebie? Dziecko również jest najczęściej ufne, otwarte (zanim świat go nie nauczy, że to “niebezpieczne”). Dziecko prostolinijnie przyjmuje życie, nie przekombinuje go, nie ma w sobie podwójnych intencji czy dwuznaczności (dopóki świat go tego nie nauczy). “Wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność” (Łk 7, 35) – mówi Jezus o sobie współczesnych, którzy wydawali się bardzo zaplątani we własne sidła. Przyszedł Jan Chrzciciel – nie podoba im się. Przyszedł Jezus – też im się nie podoba. Nie można im dogodzić. Tylko dzieci żyją prostotą i Jezus nazywa to mądrością. Jest to również forma uniżenia (pokory), ściśle połączonej z wrażliwością i głębszą świadomością.
  • Skoro Aniołowie małych dzieci wpatrują się w oblicze Boga, to Twój Anioł Stróż również to czyni. Jego rolą więc jest poprowadzić Cię do prostoty, całkowitej zależności od Boga, do otwartego i ufnego serca. Do mądrości, w której zaczniesz całym sobą smakować życie. Porozmawiaj o tym wszystkim ze swoim Aniołem Stróżem. Niech on sam Ci powie, czego pragnie dla Ciebie.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.