Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 29 września, św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała

Tekst: J 1, 47-51

Prośba: o zażyłość w relacji z Bogiem i świadomość opieki Aniołów posłanych przez Boga

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Jezus przy okazji spotkania z Natanaelem mówi o Aniołach wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Cóż to może oznaczać? Na pewno jest odniesieniem do ukazania się Boga Jakubowi we śnie (Rdz 28, 17nn). Jest tam mowa o drabinie, po której wstępowali i zstępowali Aniołowie. Są oni posłańcami i sługami Boga. Zawsze kontemplują oblicze Ojca (Mt 18, 10) i wykonują Jego rozkazy (Ps 103, 20). Dziś świętujemy trzech Aniołów, którzy pojawiają się na kartach Pisma Świętego i mają dużą rolę w historii zbawienia.
  • W księdze Rodzaju Pan objawił się Jakubowi we śnie a teraz Bóg objawia się bezpośrednio w Jezusie Chrystusie. O tym najpierw mówi dzisiejszy tekst. Mówi także o tym, że Jakub to miejsce, gdzie mu się Bóg ukazał, nazwał Betel – „Dom Boga”. A w Jezusie Chrystusie „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami” (J 1, 14). To w Jezusie Bóg zamieszkuje pośród swego ludu. Przyjął On naturę ludzką i stąd Bóg ukazuje się człowiekowi w nowy sposób, zupełnie inny niż do tej pory, przewyższający wszystko. Jezus jest nowym „Domem Boga” i „bramą nieba” (Rdz 28, 17).
  • Jezus obiecuje dzisiaj, że ujrzymy niebiosa otwarte i Aniołów Bożych. Skoro Jezus jest bramą nieba, to ta brama przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie jest dla nas otwarta. Mamy pełny przystęp do Boga w Jezusie właśnie. I tam też ujrzymy Aniołów, a szczególnie naszego Anioła Stróża, który strzeże nas od początku do końca naszego życia. Jego rolą jest strzec nas i prowadzić prosto do tej bramy, przez którą wejdziemy do Domu Ojca. Taka jest też rola Michała, Gabriela i Rafała. Każdy z nich na swój sposób służy Bogu i służy nam, ludziom. 

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.