Tekst: Rz11,29-36

Prośba: O łaskę zaufania Bogu także wtedy, gdy nie rozumiem tego co się dzieje w życiu.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Boża logika jest inna od naszej. Nieposłuszeństwo, grzech chociaż same w sobie stanowią nieszczęście, to sprawiły, że mogliśmy doświadczyć bezgranicznej miłości Boga w Jezusie. To co przyniosło na świat cierpienie i śmierć, stało się też źródłem życia. Bóg jest mocen wyprowadzić dobro nawet ze zła, Potrzebuje tylko naszego otwarcia się na łaskę. W swoim życiu też dotykasz zła, grzechu. Na ile jesteś gotowy oddawać Bogu te ciemne obszary z ufnością, że On chce wypełnić je swoją łaską i miłosierdziem?
  • Działania Boga często nie rozumiemy. Ileż razy oczekujemy, że postąpi tak, jak podpowiada nasze ludzkie rozumowanie. Św. Paweł przypomina, że Boże drogi są niezbadane. Są inne od naszych. Bóg widzi to, czego my nie widzimy, Jego oceny są inne od naszych ocen. Chyba większości z nas zdarzyło się pytać Boga – „dlaczego?”. Dlaczego dzieje się inaczej niż my byśmy uważali za słuszne, sprawiedliwe, dobre. A Bóg pyta Cię dzisiaj ile jest w Tobie zaufania, by przyjąć to co wymyka się Twojemu rozumieniu. Co wydaje się nie logiczne.
  • Z Niego, i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Ten, Który jest początkiem wszystkiego jest też Panem wszystkiego, Początkiem i Końcem. Alfą i Omegą. Wielki, Nieogarniony, ale zarazem bliższy niż my samym sobie. Bierze nas za rękę i prowadzi przez życiowe drogi, których nie zawsze rozumiemy. Poczuj tą Bożą dłoń na swojej, Opowiedz Mu o tym, co dla Ciebie na dzisiaj trudne, nie zrozumiałe w Twoim życiu. I wsłuchaj się w odpowiedź. 

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.