Wprowadzenie do modlitwy na 2 Niedzielę Wielkiego Postu, 5 marca

Tekst: Rdz 12, 1-4a oraz Mt 17, 1-9

Prośba: o doświadczenie bliskości z Ojcem na drodze codzienności.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Na nowo wyrusz wraz z Abramem z Twojej ziemi rodzinnej. Wyrusz w drogę z tego, co znane i bezpieczne ku horyzontowi. Bóg nie mówi dokąd iść, tylko by iść. Miejsce docelowe pokaże później, kiedyś. Uczyni z Abrama wielki naród, a więc będzie miał potomka i będzie mu błogosławił. Ale to się będzie działo wtedy, kiedy wyruszy. Wtedy będzie mógł się o tym przekonać. Abram wyruszył. Zaufał słowu Boga. W jakich przestrzeniach Ty chciałbyś wyruszyć albo potrzebujesz wyruszyć? Co Cię powstrzymuje? Czy odnajdujesz w sobie zaufanie Temu, który Cię wzywa do tego kroku? W czym nie ufasz? Dlaczego?
  • Idź także za Jezusem, wraz z uczniami, na górę. Wyrusz z nimi w drogę. Tam, na górze, Jezus się przemienia wobec nich. Kiedy Abram ruszył w drogę, to ta droga – przejście jej – także go przemieniło. Powoli stawał się innym człowiekiem. Droga, kiedy się nią nie pędzi, nie szuka nie wiadomo czego – przemienia człowieka. Droga, po której się idzie. Sam Pan jest Drogą. Droga przeżyta z uważnością, świadomością, głębokimi pragnieniami, zaangażowanie… to było w Abramie, to było w Jezusie.
  • Jezus słyszy słowa, które kolejny raz potwierdzają Go jako Syna. Umiłowanego, z upodobaniem. Te Słowa nasz Pan słyszy podczas swego chrztu, a więc w momencie wyruszania w drogę – i słyszy teraz, na krótko przed tym, kiedy Jego droga dobiegnie końca na tym świecie. Ojciec umacnia Go przed męką, a równocześnie pozwala uczniom wejść w obłok – świętą przestrzeń Ojca, gdzie mogą jedynie usłyszeć Głos. Droga zaprowadziła do intymnego spotkania z Ojcem w Jezusie, który przemienia się wobec nich i przemienia wszystko. Pozwól sobie na bycie w tych scenach, na autentyczne bycie i przeżywanie wszystkiego.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.