Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 16 września

Tekst: Łk 7, 36-50

Prośba: o łaskę przyjęcia przebaczenia i hojnego przebaczania wszystkim.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Bądź z Jezusem na uczcie u faryzeusza. Przypatrz się kobiecie, która przychodzi tam, nieproszona. Zobacz, w jaki sposób wchodzi w relację z Jezusem. Prowadzi życie grzeszne i to ją naznacza, być może wstydzi się podejść do Jezusa inaczej. Robi to więc za pomocą gestów. Bardzo konkretnych, bardzo wymownych. Jak się czujesz w tej scenie?
  • Faryzeusz ma na ten temat swoje zdanie. Nie dzieli się nim jednak z nikim. On “mówił sam do siebie”. Jest w pewien sposób zamknięty w sobie, jakby tylko ze sobą mógł o tym rozmawiać, sobie samego się zwierzać z tego, co widzi i co go porusza. Wydaje się, że jest on sam sobie sterem, okrętem, kapitanem… A może boi się ujawnić to, co mu przychodzi na myśl? Bez wątpienia na temat tej kobiety wie tylko jedno – jest grzesznicą. Jakby to ją definiowało, było jej tożsamością.
  • Posłuchaj przypowiastki Jezusa o dłużnikach. Kiedy w Biblii jest mowa o długu, to bardzo często chodzi o grzech, który zdaje się być długiem, jaki zaciągamy wobec Boga i bliźnich. Bóg jest Tym, który dług daruje, wzywając do naśladowania Go w tym.
  • Odpuszczone są twoje grzechy… Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Usłysz dzisiaj te słowa. Pozwól, by zapadły w Twoje serce. Mówi je Tobie nawet wtedy, gdy czujesz, że bliżej Ci do postawy faryzeusza. Ta scena ukazuje wyraźnie pragnienia Jezusa – pragnienia Boga. To Bóg, który przyjmuje każdego człowieka. Każdego. A skoro jesteśmy Ciałem Chrystusa to w każdym z nas chce On przyjmować każdego człowieka. Tu chodzi nie tylko o to, byśmy naśladowali Chrystusa w przyjmowaniu każdego, ale byśmy głęboko poczuli, że będąc Ciałem Chrystusa – robimy to, co On czyni i że nie można inaczej. 

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.