Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 23 lipca

Tekst: J 15, 1-8

Prośba: o łaskę trwania w Jezusie

  • Słyszymy, że przez chrzest święty zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa. Jezus dziś mówi, co oznacza ten fakt. To być częścią czegoś większego. To nie być samotnym. To nie być anonimowym. To wreszcie czerpać siły z Kogoś. Być wszczepionym, to być jedno w sposób, w jakiego nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Co dla Ciebie oznacza być w takiej jedności z Bogiem?
  • Jezus mówi o przynoszeniu owocu. I warto tu zauważyć, że latorośl nie owocuje sama z siebie, ale dzięki temu, że jest częścią krzewu. Ja nie przyniosę owocu, o jakim mówi Jezus, jeżeli nie będę w jedności z Nim i nie będę czerpać z Jego Serca. Co nie pozwala mi być jedno z Jezusem?
  • Jezus mówi o trwaniu w Nim. Nie mówi o tym, żeby coś robić dla Niego czy nawet z Nim. Mówi o pewnej bierności. O tym, że kiedy już odkryjemy, co nam nie pozwala być wszczepionym w Niego mamy pozwolić, aby Jego życiodajne soki łaski nas wypełniały i przemieniały w Niego. Ile w Twojej relacji z Bogiem jest Twojej aktywności, a ile pozwalania, by to On działał?