Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 5 maja

Tekst: Dz 11, 19-26

Prośba: o serce otwarte na Boże prowadzenie

  • Czas prześladowania, jakiego doświadczyli pierwsi uczniowie nie zachwiał ich wiary i gorliwości. Ich relacja z Bogiem była żywa, mocna i świeża. A jaka jest dziś, w tym czasie moja relacja z Bogiem. Jak znoszę przeciwności, może niekoniecznie te spowodowane bezpośrednio wyznawaną przeze mnie wiarą, ale te codzienne, zwyczajnie albo nowe w tym czasie.
  • Fragment dzisiejszy wspomina o Pawle z Tarsu – to jest ten moment, kiedy ten już doświadczył spotkania z Jezusem i przygotowywał się do misji. Barnaba zabiera Pawła ze sobą i idą nauczać. Spróbuj zobaczyć jedną ze scen tego nauczania, spotykania się z ludźmi. Jak to robią? Jaka jest reakcja słuchaczy? A jaka jest Twoja misja na dziś? Do czego Duch Święty zaprasza Cię w tym czasie? Zatrzymaj się nad tym pytaniem. Posłuchaj odpowiedzi.